فایلینگ اداری و کمد بایگانی , کمد اداری , فایل بایگانی , فایل 3 کشو , فایل 4 کشو پوشه آویز , کمد فایل , کمد کتاب و کتابخانه

کمد بایگانی

سیستم های فایلینگ و بایگانی اسناد هم از بابت امنیت سازمان و هم از منظر دکوراسیون اداری جایگاه ویژه ای دارند . در دفتر کارتان به جایگاه فایلینگ اداری و کمد های بایگانی توجه ویژه ای داشته باشید .